Mentor nije samo savetnik. Mentor je neko ko će studentu (koji se naziva i menti ili mentije) pružiti znanja iz stručnih oblasti, veštine, podršku. Mentor može uključiti ili preporučiti studenta za učešće u nekom praktičnom projektu u cilju sticanja novih znanja i veština. Student se može (i treba) vremenom osamostaljivati u skladu sa svojim napretkom u stručnim oblastima. Dužnost je mentora da mu pomogne u osamostaljivanju kako bi mogao da obavlja određene poslove bez kontrole svog mentora.

Mentor će počev od prvog razgovora sa studentom upoznavati njegove mogućnosti i želje i na osnovu toga će moći da mu pomaže u usavršavanju.

Zadaci mentora su:

 • da podstiče redovne sastanke sa studentima;
 • da spozna kapacitete studenata, kao i oblasti u kojima su posebno dobri;
 • da kod studenta učvrćuje osećaj da u svog mentora može da ima potpuno poverenje;
 • da podstiče studente na redovno pohađanje nastave;
 • da podstiče studente da slobodno iznose ideje koje imaju, i pomaže im da ih razrade;
 • da poziva studente na određene događaje ili projekte za koje smatra da bi im odgovarali;
 • da objašnjava važnost određenih oblasti;
 • da pomaže studentima u biranju izbornih predmeta;
 • da studentima daje iskrene odgovore na postavljena pitanja;
 • da ume da bude i kritičan prema studentu;
 • da postavi dovoljno visoke standarde, jer će samo na taj način student napredovati;