Od školske 2014/2015. godine Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija akreditovao je i Visokoškolsku jedinicu u Šapcu, koja posluje u okviru Centra za stručno usavršavanje (Park nauke) u Šapcu, Nikole Tesle br.1.
U Centru se izvodi nastava – predavanja, vežbe, kao i polaganja kolokvijuma i ispita.

Centar za stručno usavršavanje

Akreditacija osnovnih studija

1

2

3

6

DSC_0729

DSC_4605