Master studijski program Poslovna informatika realizuje se u jednogodišnjem trajanju (dva semestra) u vrednosti od 60 ESPB. Ovaj program je namenjen studentima koji su završili četvorogodišnje akademske studije (240 ESPB).

O studijskom programu

Studijski program je multidisciplinarnog karaktera. Sastoji se iz predmeta društveno-humanističkog naučnog polja i predmeta tehničko-tehnološkog naučnog polja.

Struktura studijskog programa je usaglašena sa dostignutim stepenom razvoja informacionih tehnologija, softverskih sistema, tržišne ekonomije, savremenih menadžerskih pristupa i u skladu je sa zahtevima koji proizilaze iz praktične primene saznanja iz ovih oblasti u poslovnim sistemima. Glavna odlika studijskog programa je posvećivanje posebne pažnje mobilnim i veb tehnologijama i servisima što je u skladu sa brzim tehnološkim promenama u ovoj oblasti. Studijski program svojom širinom omogućava sticanje znanja neophodnih za rešavanje realnih problema koja se odnose na razumevanje, instalaciju, projektovanje i razvoj, nabavku i organizaciju IT poslova jedne organizacije.

Stečena znanja predstavljaju osnovu za primenu veb tehnologija i informacionih sistema u savremenom poslovanju. Pored toga, uz znanja projektovanja i izrade veb aplikacija i uz znanja na koji način funkcionišu društvene mreže i klaud računarstvo, student je pripremljen da na najbolji unapredi poslovanje organizacije u kojoj radi. Posebnu vrednost programa predstavlja izučavanje praktičnih implementacija u računarskim aplikacijama koje se odnose na internet poslovanje i poslovnu analitiku i izveštavanje, što je danas trend kako u svetu tako i kod nas.

U toku studija vrednuje se samostalan rad, podstiče se učešće u konkretnim stručnim i razvojnim projektima i potenciraju se i razvijaju sposobnosti za rešavanje problema.

DSC_4285-2
DSC_1876

Master studijski program Poslovna informatika treba da omogući studentima sticanje teorijskih i praktičnih znanja o razvoju i primeni savremenih informacionih tehnologija u oblasti različitih poslovnih sistema, informacionih tehnologija za rad u softverskoj industriji, na poslovima razvoja, održavanja i administriranja informacionih sistema raznih vrsta. Nakon savladavanja ovog programa od studenta se očekuje mogućnost razumevanja problema u poslovnim sistemima i identifikovanje odgovarajućih informacionih tehnologija za njihovo rešavanje. Dodatno, podrazumeva se i sposobnost za prepoznavanje skrivenih potencijala poslovnih informacionih sistema i njihovo ostvarivanje kroz sinergiju sa informacionim tehnologijama.

Fakultt zdravstvenih i poslovnih studija

Cilj studijskog programa je produbljivanje znanja iz oblasti informacionih sistema i informacionih tehnologija, kao i ovladavanje aktuelnim primenama u oblasti projektovanja informacionih sistema, inteligentnih softverskih sistema, softverskih arhitektura, sistema za podršku poslovnom odlučivanju, upravljanja razvojem poslovnih informacionih sistema, programiranja mobilnih aplikacija, internet marketinga itd. Na taj način, nakon savladavanja studijskog programa, student stiče sposobnost da analizira karakteristike i potrebe poslovnih sistema, modeluje i projektuje adekvatna rešenja, i realizuje ih primenom savremenih i dugoročno održivih informacionih tehnologija.  Za ostvarenje zacrtanih ciljeva od presudnog su značaja internet i veb tehnologije koje su danas u najširoj upotrebi.

Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija

Nakon završetka studijskog programa otvaraju se široke mogućnosti za zapošljavanje na poslovima kao što su IT podrška, izrada veb aplikacija, markentinške kampanje preko interneta, projektovanje i razvoj kompletnih informacionih sistema, nabavka, instalacija i prodaja IT proizvoda, poslovno izveštavanje, primena sistema za podršku u odlučivanju.

Cilj ovog studijskog programa je stvaranje Master poslovnog informatičara koji će biti kompetentan u primeni stečenih znanja i veština u oblasti informacionih sistema, informacionih tehnologija, programiranja i projektovanja i internet marketinga, i na taj način sebe učiniti konkurentnim  u  globalnom tržišnom okruženju.

Zvanje

Po završetku master akademskih studija na Fakultetu zdravstvenih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum stiče se akademsko zvanje Master poslovni informatičar.

Studenti koji završe master akademske studije na studijskom programu Poslovna informatika postaju kompetentni za:

  • samostalan rad na razvoju informacionih sistema, uz detaljno poznavanje aktuelnih informacionih tehnologija, razvojnih alata i bitnih aspekata upravljanja razvojem informacionih sistema;
  • uključivanje u naučno-istraživački rad u oblasti informacionih sistema i tehnologija i srodnih računarskih disciplina, kao i u obrazovni rad u oblasti računarstva na osnovnom i srednjem nivou;
  • primenu naučnih metoda, postupaka i procesa istraživanja u rešavanju problema;
  • uključivenje u rad timova za davanje stručno-tehničke podrške u IT industriji, pregovaranje i saradnju sa korisnicima softverskih proizvoda, sa posebnim akcentom na softver mobilnih uređaja, kao i rukovođenja projektima razvoja informacionih sistema.

Predmeti

Naziv predmeta S ESPB
Metodologija naučnog istraživanja I 6
Poslovni informacioni sistemi I 8
Upravljanje softverskim projektima I 8
I 1 / Izborni predmet
1. Biznis analiza informacionih sistema
2. Marketing u veb okruženju
I 8
I 2 / Izborni predmet
1. Nauka o podacima
2. Tehnološko preduzetništvo
II 8
Informacioni sistemi za podršku poslovnom odlučivanju II 8
Stručna praksa II 3
Završni master rad II 11
Fakultt zdravstvenih i poslovnih studija
Fakultt zdravstvenih i poslovnih studija

Zainteresovani ste za ovaj studijski program ili imate dodatna pitanja?

ON-LINE PRIJAVA

ARHIVA – Prethodni studijski program (do 2021.) – Informacioni sistemi i tehnologije.