Prof. dr Velisav Marković, vanredni profesor Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum, objavio je knjigu Uvod u zdravstveno pravo.
Ovaj udžbenik je obavezna literatura na predmetima Zdravstveno pravo na osnovnim akademskim studijama Sestrinstvo i Zdravstveno pravo i etika na master studijama Menadžment zdravstvene zaštite i napredne prakse na našem Fakultetu.

IMG_20210412_223316 (1)

Zdravstveno pravo je posebna grana prava koja se odnosi na zdravstvenu delatnost. Radi se o mladoj pravnoj disciplini koja je nastala u drugoj polovini 20. veka i koja u užem smislu obuhvata skup pravnih normi kojima se uređuje sadržaj, način obavljanja, obim i struktura obavljanja zdravstvene delatnosti od strane ovlašćenih zdravstvenih radnika, tj. posebna pravna pravila koja regulišu sadržaj, obim, te način obavljanja lekarske, stomatološke, farmaceutsko-biohemijske te sestrinske delatnosti, a u širem smislu obuhvata skup pravnih pravila drugih grana prava kojima se regulišu i sva ostala pitanja koja na posredan ili neposredan način proizilaze ili nastaju u postupku pružanja zdravstvene zaštite.

Zdravstveno pravo (u širem smislu) obuhvata Uvod u zdravstveno pravo, medicinsko pravo, pravo o lekovima i pravo o medicinskim sredstvima.

IMG_20210412_223459 (1)

Ovo je prvi udžbenik u našoj zemlji koji izučava zdravstveno pravo u užem smislu, odnosno uvod u zdravstveno pravo.

Udžbenik se sastoji iz dva dela: Osnovi zdravstvenog prava i Zdravstveno pravo i zaštita zdravlja, sa ukupno 14. poglavlja u kojima su obrađeni svi bitni instituti zdravstvenog prava.

Udžbenik je prvenstveno namenjen studentima iz oblasti zdravstvenih studija, mogu ga koristiti i studenti pravnih studija a može pomoći unapređenju procesa svih vidova visokoškolskog obrazovanja.