Otkazuju se predavanja iz predmeta Urgentna medicina i Farmakoterapija planirana za 14.10.2019. Planirani časovi biće nadoknađeni u dogovoru sa predmetnim profesorom.