Studenti Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih nauka učestvovali su u radu petog Dunavskog biznis foruma koji je ove godine održan od 18. do 20. oktobra, u Novom Sadu.

Peti Dunavski biznis forum ove godine realizovan je u ukupno jedanaest panela posvećenih evrointegracijama za mir i stabilnost, ekonomski razvoj i nove projekte. Organizatori ovog skupa bili su Media Invent, Univerzitet u Novom Sadu, Institut evropskih regiona iz Salzburga i SENS iz Sarajeva.

Pod sloganom „Svi za jednog, jedan za sve“, Forum je peti put okupio brojne ličnosti iz sveta biznisa, politike, diplomatije, nauke i kulture kako bi zajedno došli do projekata, ali i novca iz evropskih fondova i privrede.

Studenti Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija učestvovali su u radu panela posvećenog novim tehnologijama koje su velika šansa Srbije.

Posebno interesovanje i proaktivan pristup imali su u panelu „Dunavska strategija i mladi“ sa nizom pitanja koja su postavili moderatoru, Borisu Malagurskom, kao i veoma interesantnim panelistima, Tiardu Fereiri i i Katarini Jonev.

2

1