Nakon objavljene IUCN publikacije “Tourism and Visitor Management in Protected Areas” (Turizam i upravljanje posetiocima u zaštićenim područjima) krajem 2018. godine, u kojem je naš profesor, doc. dr Ivana Damnjanović, zajedno sa 58 kolega iz 24 zemlje, učestvovala sa studijom slučaja o spomeniku prirode Slapovi Sopotnice, autori knjige su pozvani da predstave svoj rad u okviru globalno dostupnog webinara. Njega je organizovala IUCN WCPA TAPAS grupa (grupa stručnjaka za turizam i zaštićena područja pri Međunarodnoj uniji za zaštitu prirode) na poziv Društva eksperata uoblasti rekreacije na otvorenom (SORPS) 19. decembra 2018. godine koji je pratilo oko 95 stručnjaka iz oblasti turizma u zaštićenim područjima iz celog sveta.

Ovo je bio 4. webinar u seriji nazvanoj „Upravljanje posetiocima“, na temu „Međunarodne perspektive o upravljanju posetiocima na osnovu novog izdanja IUCN Vodič najboljih praksi“. O detaljima webinara se možete obavestiti na ovom LINKu, dok celu prezentaciju možete preuzeti na klikom na ovaj LINK.

Photo (1)

Oslanjajući se na izuzetnu saradnju i podršku upravljača spomenika prirode Slapovi Sopotnice, naša profesorka je imala priliku da predstavi modele upravljanja posetiocima kao primer najbolje prakse turizma u zaštićenom području u specifičnim uslovima zemlje u razvoju, a uz primer koji je predstavila koleginica iz Kanade.

Na webinaru su govorili autori publikacije:

  • dr Yu-Fai Leung, direktor postdiplomskih studija Departmana za upravljanje parkovima, rekreacijom i turizmom Univerziteta Severne Karoline, SAD
  • dr Glen Hvenegaard, profesor na Departmanu za ekološke nauke i geografiju, Univerziteta u Alberti, Kanada

kao i predstavnici primera dobre prakse:

  • Debbie Mucha, M.S., menadžer pri odeljenju za životnu sredinu i parkove, Alberta, Kanada,
  • dr Ivana Damnjanović, docent na Departmanu za turizam i hotelijerstvo i prodekan za međunarodnu saradnju našeg fakulteta