U Valjevu je 12.-13.juna 2020.godine održana Međunarodna naučna konferencija DRUŠTVENI RAZVOJ I BEZBEDNOST ZAJEDNICE SA AKCENTIMA NA GRAD VALjEVO I NA KOLUBARSKI OKRUG, na kojoj je učešće uzelo oko 40 učesnika u dva dana.

To je prva konferencija koja je u Valjevu održana posle ukidanja vanrednog stanja izazvanog pandemijom virusa COVID 19.

Konferencija 1

Među učesnicima je bilo i 7 učesnika – profesora: prof.dr Branka Stamatović Gajić, prof.dr Tomislav Gajić, prof.dr Velisav Marković i prof.dr Dragan Obradović, asistenata – dr Goran Krstajić, diplomiranih studenata – Marija Stanković i studenata Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija u Valjevu – Milorad Marjanović, iz pravnog i zdravstvenog departmana, sa referatima koji su izloženi.

Na konferenciji je izloženo ukupno 28 naučnih i stručnih radova. Svestranim, sistemskim pristupom od globalnog ka lokalnom, sagledani su brojni aktuelni problemi društvenog razvoja i bezbednosti Srbije sa posebnim naglaskom na grad Valjevo i na Kolubarski okrug. Za konferenciju je pripremljen i Zbornik radova sa ukupno 52 rada od strane autora iz više zemalja. U Zborniku su radovi na ukupno šest svetskih jezika – nemačkom, engleskom, ruskom, bugarskom, makedonskom i srpskom.

Konferencija 2