Profesorke Poslovnog fakulteta Valjevo dr Ivana Damnjanović i Lora P. Petrović učestvovale su na četvrtoj po redu međunarodnoj konferenciji Teaching English to Young Learners: Assessment and Learning sa radom “Performance-based and authentic assessment for Cambridge YLE Starters Exam“ . Konferencija je održana 5. i 6. juna 2015. godine u organizaciji Univerziteta u Kragujevcu na Pedagoškom fakultetu u Jagodini.
 

ja

Konferencija je bila posvećena različitim aspektima procene uspeha i postignuća najmlađih učenika, a učešće su uzeli predavači iz 13 zemalja – Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Švedske, Poljske, Belorusije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Hrvatske, Češke Republike, Mađarske, Grčke, Nemačke i Srbije.

 

svi

 

nas3