Ove godine, EY treći put organizuje takmičenje u rešavanju studije slučaja za studente koji žele da steknu i razviju poslovne veštine. Studenti imaju priliku da pokažu svoje sposobnosti u rešavanju postavljenog, realnog problema u poslovanju, a EY da uoči talente i ponudi im saradnju. Pored toga, želimo da studenti revizorsko – konsultantsku kompaniju EY prepoznaju kao odlično mesto za postavljanje temelja kada je poslovno iskustvo u pitanju.

 

EY Studija slucaja

Ciljna grupa
Za program se mogu prijaviti i učestvovati studenti svih godina.
Cilj projekta
​Cilj ovog projekta je da se o​mogući mladima da steknu praktična znanja​, razviju veštine donošenja odluka i procene određene situacije. Takođe, cilj EY je da​ prepoz​na​ talen​te,​ koji ć​e imati priliku da​ obavlj​aju​ radn​u​ praks​u​ u EY​, sa mogućnošću​ ​zaposlenja od oktobra 2016. godine.

Studenti nižih godina studija koji s​e​ plasiraju u 5 najboljih timova ulaze u proces selekcije za EY stipendiju. Studenti završnih godina ulaze u proces selekcije za prakse, odnosno posao.

Realizacija praksi biće u periodu oktobar 2016 – maj 2017.
Svi timovi koji uđu u finale​ ​će dobiti sertifikat o učešću u takmičenju​,​ potpisan od strane EY-a.
Lokacije i broj učesnika
Studenti treba da formiraju timove od ​tri učesnika​ i tako, timski se prijave za takmičenje.

Priprema za timove koji uđu u finale, kao i samo finale će se održavati u Beogradu.

Datumi i rokovi

  • 26. oktobar – pitanja i odgovori za sve zainteresovane koji žele da se prijave (održaće se u EY prostorijama)
  • 5. novembar – ​rok za dostavu rešenja studije slučaja
  • 19. novembar ​- objavljivanje finalista (8 timova)
  • 25. i 26. novembar ​- ​trening na temu prezentacionih veština za finaliste (održaće se u EY prostorijama)
  • 3. decembar -​ ​f​inale takmičenja

 

Finalno takmičenje
Održaće se 3. decembra 2015. godine u Beogradu.

Osam timova koje žiri oceni kao najbolje u predselekciji, predstavljaće svoje rešenje pred žirijem i publikom. Svaki tim će imati po 10 minuta za prezentaciju i obavezno je da prezentuju na engleskom jeziku.

Žiri
Žiri će činiti kako zaposleni EY-a, tako i naši partneri i saradnici iz drugih sektora – privrednog, bankarskog i akademskog.

Način prijavljivanja
Timovi do 5. novembra šalju svoja rešenja na engleskom jeziku u MS Power Point prezentaciji (maksimalni dozvoljeni broj slajdova je 15). Pored toga, mogu da pošalju ukoliko žele obračune i pojašnjenja u Excel tabelama ili Word dokumentu.

Osim rešenja, timovi su u obavezi da pošalju i CV svakog člana tima, na engleskom jeziku.

Studiju slučaja možete preuzeti ovde.

Za sve informacije u vezi sa EY takmičenjem u rešavanju studije slučaja „Learn Today – Lead Tomorrow“, pratite našu FB stranicu EY Serbia Careers i Twitter @EY_CareersSR.