Studenti studijskog programa Računovodstvo i revizija su u okviru realizacije nastave iz predmeta Upravljačko računovodstvo 2. novembra 2017. godine posetili „Valjevsku pivaru“.

IMG-3597
IMG-3616

Tehnolog Branko Bojić je bio domaćin studentima u procesu proizvodnje. On je ljubazno objasnio studentima celokupan proizvodni proces od ulaska sirovina do magacina gotovih proizvoda.

IMG_0001
IMG-3604

U prijatnom razgovoru sa šefom računovodstva, Vidom Radovanović,  studenti su imali priliku da se upoznaju sa obračunom troškova i učinaka „Valjevske pivare“. Šef računovodstva je studentima na interesantan i praktičan način objasnila funkcionisanje obračuna troškova od troškova materijala do utvrđivanja cene koštanja konačnih i privremenih nosilaca troškova. Studenti su pokazali zainteresovanost kroz pitanja iz oblasti finansijskog računovodstva, upravljačkog računovodstva i revizije finansijskih izveštaja.

IMG-3639
IMG-3642

Na kraju posete, studente je srdačno pozdravila i komercijalni direktor Pivare, Slavica Tomašević, sa naglaskom da su studentima našeg Fakulteta uvek otvorena vrata dobrodošlice za dalje oblike saradnje u pravcu unapređenja nastavnih aktivnosti.

IMG-3645
IMG-3632