Drugi kolokvijum iz predmeta Rimsko pravo održaće se 9. juna u 8 časova (učionica 41).