Ovim putem pozivamo sve profesore da se prijave i uzmu aktivno učešće u projektu razmene u okviru Erasmus+ programa sa partnerskim univerzitetom Heinrich Heine, Dizeldorf. Preostala su tri mesta i to iz stručnih oblasti ekonomije, poslovne administracije, opšteg menadžmenta i marketinga. Razmene se moraju realizovati do kraja letnjeg semestra tekuće akademske godine (do juna 2020).

Razmena podrazumeva 5 dana boravka na partnerskom univerzitetu i dva dana puta. Tokom boravka profesori održavaju nastavu (obično 8 časova) na engleskom jeziku, a tačan broj časova i teme predavanja se određuju u dogovoru sa partnerskom institucijom.

Svi troškovi boravka i puta će biti pokriveni iz Erasmus+ budžeta za koji su odgovorni partnerski univerziteti. Detalji poput tačnog iznosa novca i rokovi za refundiranje zavise isključivo od inostrane institucije.

Obavezno je da se o kriterijumima za odabir i neophodnim dokumentima obavestite na sajtu fakulteta prateći sledeću putanju: International cooperation/Mobility/Outgoing staff

Način prijavljivanja i rokovi:

Svi zainteresovani mogu iskoristiti jedno od mesta tako što će se prijaviti putem mejla Departmanu za međunarodnu saradnju (idamnjanovic@singidunum.ac.rs i nmirkovic@singidunum.ac.rs) do 01. marta 2020. godine.
Sve informacije o partnerskim univerzitetima možete naći na sledećem linku.