Drugi kolokvijum iz predmeta Radno pravo će se održati 25.12.2015. godine u 11 sati.