Prema kalendaru rada, 21.10.2023. je radna subota. Časovi se sprovode prema rasporedu nastave za sredu.
Nastava se neće sprovoditi uživo na Fakultetu, već onlajn, korišćenjem Teams platforme.