U petak, 14. decembra 2018. sa početkom u 11h, na Fakultetu zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum u Valjevu (A44-4. sprat)  održaće se radionica Narodne banke Srbije na temu „Falsifikati“.

Radionica sadrži kratko “putovanje” kroz istorijat falsifikovanja novčanica i kovanog novca, sa posebnim akcentom na istorijat krivotvorenja novca na našim prostorima, detaljno upoznavanje sa zaštitnim elementima novčanica dinara, evra i dolara, kao i detaljno upoznavanje sa odlikama falsifikata istih.
U cilju potpunijeg informisanja učesnika radionice, izrađena je specijalna prezentacija, putem koje se učesnici upoznaju sa savremenim zaštitnim elementima novčanica novih serija evra i američkog dolara. Učesnicima će biti omogućene informacije o poželjnom ponašanju pri susretu sa falsifikovanim novcem, kao i informacije o preventivnim aktivnostima i poželjnom ponašanju pri kupovini strane valute.
Na samom kraju, učesnici će moći da provere autentičnost novčanica dinara, evra i dolara putem četiri osnovna testa, UV lampe i metal detektora.
Pozivaju se studenti svih smerova da prisustvuju radionici.
falsifikati-620x350