Drugi kolokvijum iz predmeta PSIHOLOGIJA će se održati u petak, 23.12.2016. godine u 15 časova u RU32.