Na Fakultetu zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija 18. januara 2018. godine obeležen je početak obuke iz PHP-a.
Singidunum Valjevo, PHP obuka
Ova obuka organizuje se u saradnji Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i našeg Fakulteta, a namenjena je prekvalifikaciji polaznika u oblast IT-a. Kandidati su se prijavili na osnovu konkursa koji je objavila Nacionalna služba za zapošljavanje.
Tokom 250 školskih časova, polaznici će imati priliku da savladaju tehnologije za razvoj savremenih web aplikacija i portala – HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, kao i razvojnu platformu Laravel.
Singidunum Valjevo, PHP obuka1
Obuku su otvorili predstavnici Elektrotehničkog fakulteta iz Beograda:
  • dr Boško Nikolić, rukovodilac Računskog centra ETF-a;
  • dr Goran Kvaščev, prodekan za finansije ETF-a;
  • dr Miloš Cvetanović, direktor Akademske mreže Republike Srbije;
  • dr Milica Đurić Jovičić, rukovodilac Inovacionog centra ETF-a;
  • dr Zaharije Radivojević.

Singidunum Valjevo, PHP obuka2