Jedna od mogućnosti za akademsku mobilnost studenata Fakulteta za zdravstvene, pravne i poslovne studije je boravak na njemu partnerskom univerzitetu, DHBW Stuttgart, Nemačka. Prijave Departmanu za međunarodnu saradnju su moguće do 30. septembra 2016. godine, a rok za predaju sve dokumentacije za prijavljivanje partnerskom univerzitetu je 31. oktobar 2016.

Programi međunarodne razmene pri ovom pozivu podrazumevaju:

  • Business and Culture (za detalje programa kliknite OVDE)
  • Computing (za detalje programa kliknite OVDE)

Ovaj međunarodni program podrazumeva trajanje od 12/16 nedelja nastave na engleskom jeziku koji se organizuje dva puta godišnje i to:

  • zimski semestar (septembar/oktobar – decembar)
  • letnji semestar (mart – maj)

Pogodnosti ovog programa podrazumevaju besplatnu školarinu za taj semestar, dok bi sve ostale troškove morali da snose studenti primljeni na ovaj program.

Od osnovnih kriterijuma koje studenti treba da ispune jeste jezički nivo (engleski ili nemački) B2 (CEFR) koji se dokazuje posedovanjem sertifikata TOEFL, TOEFL, TOEIC, IELTS).  Drugi je minimalan prosek 9,00 u prethodnoj godini studija.

Informacije o načinu prijave i uslovima su dostupne na sajtu fakulteta u sekciji International cooperation i putem mejla upućenog ovom departmanu. O programima na ovoj visokoobrazovnoj instituciji na sajtu DHBW Stuttgart, sekciji za razmenu studenata.