Svečanim prijemom studenata obeležen je početak akademskog puta nove generacije studenata. Prijemom brucoša i povratkom studenata viših godina u klupe Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum, u ponedeljak 2. oktobra 2023. godine počela je školska 2023/2024 akademska godina.

Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija
Studente su pozdravili i poželeli im dobrodošlicu prof. dr Branka Stamatović Gajić, buduća Dekanka fakulteta, prof. dr Marko Marković, prodekan fakulteta, prof. dr Katarina Marković, rukovodilac Departmana za poslovne studije i doc. dr Jelena Kaljević, rukovodilac Departmana za zdravstvene studije. Reči podrške studentima i poziv za učešće u studentskim aktivnostima uputila je Tijana Pavićević, predsednica Studentskog parlamenta i student prodekan.
Tokom prijema, brucošima su uručeni udžbenici, studentski vodiči i dobili su veoma važne savete o akademskom životu, studijama, značaju dodatnog usavršavanja i pohađanja vannastavnih aktivnosti.
2
3
4
5
6
7
8
9
10