Fakultet Zdravstvenih i poslovnih studija jedna je od institucija koja i ove godine sprovodi projekat Prekvalifikacije u IT.

Kabinet predsednice Vlade u partnerstvu sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) realizuje novi onlajn program Prekvalifikacije za IT.

Ovo je nastavak uspešnog Programa u okviru koga je do sada obučeno preko 2200 polaznika i polaznica od 2017. godine. Ovaj program je pokrenut na predlog Saveta za inovaciono preduzetništvo i informacione tehnologije. Zahvaljujući pozitivnim rezultatima prethodnih faza programa Prekvalifikacije za IT, kao i kontinuiranog rasta IKT sektora u Srbiji, odlučeno je da se ovaj Program nastavi i da se kroz njega obezbedi novi ciklus obuka za preko 400 kandidata/kandidatkinja.

Učešće u onlajn programu Prekvalifikacije za IT sprovodiće se tokom 2022-2023. godine i obuhvatiće minimum 250 sati stručne obuke fokusirane na jedan od četiri programska jezika (Java Script, PHP, Python, Java, .NET, Sistem administracija), kao i 40 časova obuke iz mekih veština i 120 časova prakse.

Na Fakultetu će se realizovali obuka – Sistem administracija.

Kurikulum obuke

 

REZULTATI 25.8.2022. 

RANG LISTA FZP Valjevo IT prekvalifikacije