U Jagodini je od 28.08. do 30.08.2021. godine organizovana Letnja škola za nastavnike engleskog jezika koji predaju u osnovnim školama, pod nazivom “Teaching Global Citizenship: Developing Tolerance through Graphic Novels” (Obrazovanje za odgovorno učešće u demokratskom društvu: unapređivanje tolerancije upotrebom grafičkih romana u nastavi engleskog jezika). Obuku je organizovao Fakultet pedagoških nauka u Jagodini u saradnji sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji.

moderators 2 (1)

Pored fokusa na upotrebi grafičkih romana za razvoj jezičkih znanja i veština učenika, cilj trodnevnog stručnog skupa imao je za cilj da unapredi nastavničke kompetencije za obrazovanje za odgovorno učešće u demokratskom društvu razvijanjem interkulturalne osetljivosti učenika i njihove tolerancije na različitosti. Predavači su bile dr Džoan Keng Šin (Joan Kang Shin),  profesorka na Univerzitetu Džordž Mejson u Sjedinjenim Državama, Ivona Ranđelović, nastavnica engleskog jezika u OŠ “Vuk Karadžić”, Pečenjevce i dr Vera Savić, docentkinja na Fakultetu  pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

feelings (1)

Profesorka našeg Fakulteta Lora Petronić Petrović učestvovala je na ovoj obuci kao moderatorka. Stručno usavršavanje pohađalo je pedeset nastavnika iz osnovnih škola iz cele Srbije.

joan (1)