Izbijanjem nove korovirusne bolesti (COVID-19), najznačajnije javno zdravstvene opasnosti 21. veka, kako se širila ljudi širom sveta želeli su da razumeju nauku koja stoji iza najosnovnijih pitanja poput onog koliko ljudi je zaraženo.

Studenti četvrte godine Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija studijskog programa Sestrinstvo su na predmetu Zdravstveni sistem obrađivali aktuelnu epidemiološku situaciju u zemlji i svetu kroz seminarski rad „Covid 19, kontrola i prevencija u zdravstvenim ustanovama primarnog i sekundarnog nivoa“.

Cilj je bio da studenti upoznaju najznačajniju javno zdravstvenu opasnosti 21. veka do sada ali i da ih pripremi za odgovor i kako da prepoznaju i kako bi se osigurali da ne dođe do transmisije među zdravstvenim radnicima, pacijentima, kao i svim prisutnima u zdravstvenoj ustanovi. Većina studenata je pokazala da zna da preporuke Svetske zdravstvene organizacije WHO, CDC i drugih stručnih institucija implementira i primenjuje u svojim ustanovama.

Studenti četvrte godine Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija studijskog programa Sestrinstvo, koji su radili seminarski rad na temu „Covid 19, kontrola i prevencija u zdravstvenim ustanovama“ prikazaće svoje radove na prvoj Konferenciji studenata Sestrinstva 10.06.2020.  u 16:30, u velikom amfiteatru našeg fakulteta.

Konferencija se organizuje sa idejom da postane tradicionalna, da se nastavi u narednim godinama, a ove godine će u celosti biti posvećena novom korona virusu i covid-19 oboljenju, globalnom problemu javnog zdravlja.

Na Konferenciji će sa svojiim radovima učestvovati 9 studenata: Jelena Đurić, Snežana Gajić, Dragana Nerić, Ana Tešić, Bogdana Mihajlović, Ljiljana Anđelić, Stefan Stefanović, Tatjana Paunović i Andrijana Milanović. Kroz prezentacije će se prikazati saznanja i iskustva stečena u prethodnom periodu, a slušaoci će imati priliku da sagledaju najvažnije probleme i upoznaju se sa preporukama relevantnih svetskih institucija za pristup ovom velikom izazovu, ali i da postave pitanja i dobiju odgovore o ovoj intrigantnoj temi,

Korona virus

Virus1