Predavanja iz predmeta kod profesorke Ninoslave Dragutinović, koja se realizuju po rasporedu petkom (Nega starih osoba sa osnovama gerijatrije, Propedevtika i zdravstvena nega u kliničko-bolničkoj praksi), neće biti realizovana 13.10.2023.  Nadoknada će se održati sledeći petak.