Nastava iz predmeta Zdravstvena nega starih sa osnovama gerijatrije i Propedevtika, održaće se u petak 17.11.2023. u istim terminima samo onlajn.