Studetni četvrte godine osnovnih akademskih studija Poslovnog fakulteta Valjevo u okviru vežbi iz predmeta Poresko pravo prisustvovali su u petak 8. maja 2015. godine na predavanju koje organizovano za njih u Poreskoj upravi Republike Srbije filijala Valjevo.

Predavači i domaćini studentima su bili direktoraka Filijale Gordana Radojičić sa načelnicima   sektora za terensku kontrolu, kancelarijsku kontrolu i prinudnu naplatu.

20150508_105811

 

Studetni su pokazali veliko interesovanje za prezentovane teme, što je rezultiralo postavljanjem kompleksnih pitanja za stručnjake iz Poreske uprave, koji su sa zadovoljstvom odgovorali i diskutovali sa studentima.

Poslovni fakultet Valjevo uspešno sarađuje sa Poreskom upravom Republike Srbije filijala Valjevo, i studenti tradicionalno posećuju ovu instituciju. Sledeće predavanje u Poreskoj upravi filijala Valjevo za studente je dogovoreno za 15. maj 2015. godine.