Na fakultetu je od 21. do 28. oktobra 2023. godine na obuci bila Danijela Bagarić, referent studentske službe na fakultetu u Ljubljani, Sloveniji.

U okviru Erasmus programa obuke, Danijela Bagarić, referent za studentske poslove na fakultetu za Primenjene Društvene Studije (FUDŠ) u Ljubljani, provela je 7 dana u Valjevu, upoznala je naše profesore, učestvovala u radionicama, podelila svoje ideje i iskustvo sa našim zaposlenima, ali i imala prilike da poseti centar, kao i okolinu grada. Pored maternjeg slovenskog, Danijela govori i srpski jezik tečno, pa komunikacija nije predstavljala nikakav problem.

Danijela Bagarić poseta FZP
Danijela sa našim profesorkama u poseti manastiru Lelić

Uvidevši mnogo sličnosti, a i polja obrazovanja između naše dve institucije, ona je izrazila želju da dođe u Valjevo i upozna se sa našim sistemom rada.

Nakon razgovora sa našim zaposlenima u studentskoj službi, kao i profesorima, izjavila je da postoji dosta sličnih izazova koji se pojavljuju na njenom polju rada. Pored obuke, koja je obuhvatala studentska pitanja, upis, kreiranje rasporeda, imala je i brojne sastanke, kako sa dekanom, tako i sa šefom katedre za sestrinstvo, u cilju upoznavanja sa aktivnostima, misijom i vizijom fakulteta i unapređenju i proširenju saradnje naše dve institucije. Nadamo se da će nove ideje i jednom i drugom fakultetu doneti napretke, kao i potencijalne inovacije.

Kada smo je pitali šta joj se dopada u Valjevu generalno, Danijela je istakla ljudski duh i toplotu koju je osetila, ne samo u lokalnim prodavnicama koje bi posetila, već i na ulici, na licima prolaznika, ali i na samom fakultetu od strane zaposlenih sa kojima je imala priliku da se upozna. Veoma je zadovoljna proteklom posetom i raduje se novom dolasku na naš fakultet, s obzirom na to da, kako kaže, „nismo na kraj sveta.“