Overa semestra i prijava ispita za junski ispitni rok obaviće se od 1-8.06.2018. godine.

Junski ispitni rok traje od 08-23.06.2018. godine.

Prijava ispita za julski ispitni rok traje od 25-27.06.2018. godine.

Julski ispitni rok traje od 28.06.-12.07.2018. godine.