JUNSKI I JULSKI ISPITNI ROKOVI ŠKOLSKE 2022/2023

 

Overa semestra i prijave ispita u junskom roku trajaće od 22. maja do 1. juna 2023. godine.
JUNSKI ispitni rok trajaće od 5-16. juna 2023. godine.

 

Prijave ispita u julskom roku trajaće od 19-21. juna 2023. godine

JULSKI ispitni rok trajaće od 26. juna do 7. jula 2023. godine.

 

Raspored ispita – osnovne studije  

 

Raspored ispita – master studije  

 

Ispite možete prijaviti u Studentskoj službi ili na imejl Službe – pf@singidunum.ac.rs.