Overa zimskog semestra trajaće od 19. do 23. decembra 2022.

Prijava ispita za januarski ispitni rok trajaće od 26. do 29. decembra 2022.
Prijava ispita u roku je 1.000,00 dinara.
Prijava ispita van roka je 2.000,00 dinara.
Prijava ispita na dan ispita je 3.000,00 dinara.