Na Fakultetu zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum u Valjevu u četvrtak, 31.05.2018. godine sa početkom u 12 časova biće održan okrugli sto na temu „Sprečavanje i suzbijanje nasilja u porodici“.

Ovaj okrugli sto je uvod u naučnu konferenciju  „MREŽA 2018“ koja će se održati na Fakultetu 28.09.2018. godine na temu „Sprečavanje i suzbijanje nasilja“.

Cilj okruglog stola je analiza primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici (Slglasnik RS, br. 94/2016), kao i realizacije Opšteg protokola Vlade Republike Srbije o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija u situacijama nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima kao i Posebnog protokola Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Vlade Republike Srbije o postupanju centara za socijalni rad organa starateljstva u slučajevima nasilja u porodici i ženama u partnerskim odnosima, Posebnog protokola Ministarstva unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije o postupanju policijskih službenika u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima i Posebnog protokola Ministarstva zdravlja Vlade Republike Srbije o postupanju u slučajevima nasilja nad ženamau porodici i u partnerskim odnosima.

Na okruglom stolu će učestvovati predstavnici policije, tužilaštva, pravosuđa, centra za socijalni rad, opšte bolnice, lokalne samouprave, škola.

Zaključci sa ovog skupa bi trebalo da poboljšaju rad i saradnju svih institucija u borbi protiv nasilja u porodici.

Univerzitet singidunum, železnička 5, valjevo