U petak, 12.05.2023. godine na Fakultetu zdravstvenih i poslovnih studija održana je konferencija „MREŽA 2023“ povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara.
Ovaj dan okuplja medicinske stručnjake iz celog sveta kako bi proslavili život i rad Florens Najtingel, pionira medicinske nege i osnivača prve škole za medicinske sestre. Pored odavanja
počasti njenom doprinosu medicinskoj nezi, Međunarodni dan medicinskih sestara je prilika da se prepozna uloga i doprinos medicinskih sestara u sistemu zdravstvene zaštite.

Florens Najtingel je rođena 12. maja 1820. godine u Firenci. Tokom svog života bila je posvećena poboljšanju uslova zdravstvene zaštite i podizanju nivoa stručnosti medicinskih sestara. Florens
je poznata i po svom radu u Krimskom ratu, gde je služila kao glavna sestra i radila na poboljšanju higijene u vojnim bolnicama. Njen rad je bio ključan u smanjenju stope smrtnosti među  ranjenima i otvorio put savremenoj medicinskoj nezi. Danas je uloga medicinskih sestara važnija nego ikad.

1

Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija od 2016. godine realizuje studijski program Sestrinstvo i do danas više od stotinu studenata steklo zvanje diplomirana medicinska sestara. Konferencija
je bila prilika da se prepozna njihov rad i uloga u medicinskom sistemu i da se razgovara o izazovima i mogućnostima za bolju zdravstvenu zaštitu u budućnosti.

Na početku konferencije doc. dr Maja Stošić, predavač na našem Fakultetu i nacionalni koordinator za program tuberkuloze u Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, održala je predavanje na temu „Koncepti i značaj prevencije u javnom zdravlju“.

Prof. dr Boško Nikolić, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, govorio je o veštačkoj inteligenciji i mogućnostima njene primene u zdravstvenom sisitemu „Veštačka inteligencija kroz napredne obrade slika i njihova primena u zdravstvu“.

2
3

Prof. dr Branka Stamatović Gajić, profesor na našem Fakultetu, održala je predavanje na temu „Usamljenost: Šta nam donosi? Šta nam je činiti?“

Prof. dr Marija Mladenović, profesor na našem Fakultetu, govorila je na temu „Savremeni trendovi u zdravstvenoj nezi“.

4
5

Zatim je doc. dr Jelena Kaljević, predavač na našem Fakultetu govorila na temu „Upotreba pametnih uređaja i veštačke inteligencije za merenje i obradu podataka u cilju poboljšanja javnog zdravlja“.

Jovana Milanović, saradnik u nastavi, govorila je o uticaju zagađenog vazduha na zdravlje dece.

6
7

Nikola Savić, master nastavnik zdravstvene nege, govorio je na temu „Intervencije diplomirane medicinske sestre u merenju kvaliteta života pacijenata lečenih hemioterapijom“.

Na kraju, saradnik u nastavi, Ana Nikolić Lazić predstavila je istraživanje na temu „Pogled zdravstvenih radnika na obrazovanje medicinskih sestara u Republici Srbiji“.

8
9

Ivana Pajić, student prve godine studijskog programa Sestrinstvo vodila je program i uveličala konferenciju sa pričom o Florens Najtingel i njenom životu.

Zahvaljujemo svima koji su prisustvovali konferenciji „MREŽA 2023“ i zajedno sa nama obeležili ovaj dan. Zahvaljujemo profesorima, saradnicima i organizatorima konferencije, kao i studentima i učenicima srednje medicinske škole. Radujemo se vašem učešću na budućim konferencijama, a do tada Vam želimo puno uspeha!

10
11