U ponedeljak, 15. maja 2017. godine u velikom amfiteatru Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum održan je stručni seminar na temu Zasnivanje i prestanak radnog odnosa. 

DSC_0912

Prof. dr Velisav Marković, Fakultet zdravstvanih, pravnih i poslovnih studija

U organizaciji Departmana za poslovno pravo našeg Fakulteta, na seminaru su govorili dr Velisav Marković –  profesor Fakulteta, Snežana Andrejević – sudija Vrhovnog kasacionog suda Srbije i Vesna Danilović – sudija Upravnog suda, teme koje su obradili su:

  • Prestanak radnog odnosa po osnovu prestanka potrebe za radom zaposlenog u sudskoj praksi
  • Zasnivanje i prestanak radnog odnosa u praksi Vrhovnog kasacionog suda Srbije
  • Prestanak radnog odnosa u praksi Upravnog suda.
Seminar Zasnivanje i prestanak radnog odnosa

Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda Srbije

Seminaru su prisustvovale brojne sudije, pravnici, predstavnici javnih preduzeća i privrednih društava iz Valjeva i okolnih gradova, advokati kao i građani i studenti Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija.

Seminar Zasnivanje i prestanak radnog odnosa4

Vesna Danilović, sudija Upravnog suda u Beogradu

Seminar Zasnivanje i prestanak radnog odnosa1

Seminar Zasnivanje i prestanak radnog odnosa2

Seminar Zasnivanje i prestanak radnog odnosa5