Prof. dr Ivana Damnjanović je dobila poziv sa našeg partnerskog univerziteta DHBW Štutgart da održi predavanje na temu održivog turizma i predstavi svoju skoro objavljenu knjigu Održivi turizam: na putu ka budućnosti. Time se otvorila prilika i za studente našeg fakulteta da učestvuju na njemu i blisko sarađuju sa svojim kolegama sa više univerziteta iz Evrope.

Tema: Klimatske promene i zdravlje

Vreme: 31. januar 2022. godine, 9-12.15h

Učesnici: 4 partnerska univerziteta – DHBW Štutgart i HAW Hamburg iz Nemačke, OAMK iz Oulua u Finskoj i Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija u Valjevu.

Za koga je vebinar: vebinar je okupio profesore i 50 studenata iz oblasti sestrinstva, menadžmenta u zdravstvu, javnog zdravlja i održivog turizma.

Program: Ovaj izuzetno interaktivan onlajn događaj je pružio studentima priliku da se bave temama bliske povezanosti zdravlja ljudi i klimatskih promena, te neophodnosti održivog razvoja u ekološkom, društvenom i ekonomskom smislu. Čuli su koje su konkretne klimatske promene koje već osećamo u Nemačkoj, Finskoj i Srbiji, kao i koje su bolesti sa time povezane i koje izazove zdravstvenih sistema u budućnosti možemo očekivati specifično za svaku od ovih zemalja. Na posletku se razgovaralo o ulozi koju održivi turizam u tom kontekstu ima. Fokus je bio na negativnim posledicama neodgovornog turizma i potencijalu održivog turizma da pozitivno doprinese zdravlju ljudi i zdravlju planete.

Kroz složene zadatke podeljeni u male timove studenti su davali svoja rešenja zadatih problema u kontekstu održivog razvoja, zdravlja i klimatskih promena.

U post-vebinar anketi studenti su izrazili veliku zahvalnost što su imali priliku da aktivno učestvuju u ovom nezaboravnom obrazovnom iskustvu, među kojima je i nekoliko studenata turizma našeg fakuteta.

Već se kreiraju planovi za sledeći ovakav događaj i veoma im se radujemo.

Plakat (1)

Photo 1 (1)

Photo 2 (1)