Na Osmom kongresu udruženja nastavnika nemačkog jezika Bosne i Hercegovine po pozivu je učestvovala profesorka Sonja Urošević, nastavnik nemačkog jezika našeg Fakulteta. Profesorka Urošević ovom prilikom održala je radionicu pod nazivom Kolaborativno učenje uz pomoć digitalnih medija.
20171014_153809
Kongres je održan na Vlašiću kod Travnika, od 13. do 15. oktobra, a tema kongresa je bila Novi trendovi i perspektive u oblasti nemačkog kao stranog jezika.
20171014_153835