Дана 08.09.2020. у 14.30 часова ће кандидат Мирослав Јелић одбранити мастер рад под називом „Извори задовољства послом у савременим гинеколошко акушерским медицинским организацијама терцијарног нивоа здравствене заштите“ .
У комисији ће бити:
  • Доц. др Зоран Јокић, председник комисије
  • Доц. др Ивана Дамњановић, члан
  • проф. др Филип Ђоковић, ментор