Odbrana Diplomskog rada studenta Bogutović Mihaila na temu „Značaj kineziterapije u korekciji deformiteta stopala tipa pes planus održaće se u petak 07.10.2022. godine u 12:30h u prostorijama Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija.