Odbrana master rada studenta master studijskog programa Menadžment zdravstvene zaštite i napredne prakse, spec. dr med. Aleksandra Nedića zakazana za četvrtak, 11.7.2024. u 11h u sali A13 na I spratu. Tema master rada je „Značaj i uticaj menadžmenta na upravljanje ljudskim resursima na nivou primarne zdravstvene zaštite kroz zadovoljstvo zdravstvenih radnika“