Odbrana master rada studenta Darka Jovanovića na temu „Hibridni model nastave uz primenu savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija“ održaće se u četvrtak, 18.05.2023. godine u 11h u sali A13.