Prvi kolokvijum iz predmeta Obligaciono pravo održaće se u četvrtak, 4. aprila 2019. u 12h. O broju slušaonice informisati se u Studentskoj službi na dan održavanja kolokvijuma.