U junu 2018. godine u izdanju Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija, Univerziteta Singidunum, izašla je iz štampe monografija prof. dr Velisava Markovića „Prestanak radnog odnosa – primena propisa u opštem režimu radnih odnosa“.

 Prestanak radnog odnosa je jedno od najznačajnijih pitanja radnog prava (i sa pozitivno-pravnog, teorijskog i praktičnog aspekta) jer apsorbuje sve aspekte vladavine prava, prevashodno, upućuje na nepovredivost i neotuđivost fundamentalnih ljudskih prava – pravo na rad, slobodu rada, pravo na zaštitu prava u zakonom propisanom postupku, pravo na prigovor tj. žalbu nekom nepristrasnom telu, pravo na odbranu, zaštitu od neopravdanog – abizivnog raskida radnog odnosa i dr. Stoga je pitanje prestanka radnog odnosa izuzetno interesantno za analizu radnopravnih teoretičara i praktičara. Sve veći antagonizam na nivou de iure – de facto u ovom domenu, veliki broj radnih sporova, znatno pojačava značaj izučavanja ove preoblematike. To je bio motiv zbog čega je autor prof. dr Velisav Marković pristupio izučavanju ovog pitanja.

DSC_8153

Autor je na savremen, veoma razumljiv i sistematičan način obradio najznačajnija i najspornija pitanja o prestanku radnog odnosa u opštem režimu radnh odnosa.

Monografija ima sledeće delove: uvog, pravni režim, osnovi prestanka radnog odnosa, postupak davanja otkaza ugovora o radu, posebna zaštita od otkaza ugovora o radu, pravne posledice nezakonitog otkaza ugovora o radu, obrasce za primenu propisa.

Uz prijemčiv način izlaganja i čvrstu uverenost u zaštitu univerzalnosti, neotuđivosti i jednakosti (osnovnih) socijalnih prava, pa i putem ujednačavanja (neujednačene) sudske prakse, tekst monografije obiluje bogatom sudskom praksom i mišljenjima struke i nadležnih institucija, što značajno obogaćuje monografski sadržaj i doprinosi jasnijem ilustrovanju, lakšem prezentovanju izložene materije.

Namenjena je svima koji primenjuju propise o radu u opštem režimu radnih odnosa, sudijama, advokatima, pravnicima u privredi, studentima prava.