Svetski dan mentalnog zdravlja

Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija Valjevo Dan mentalnog zdravlja 1

Svetski dan mentalnog zdravlja 2023. prilika je da se ljudi i zajednice ujedine oko teme „Mentalno zdravlje je univerzalno ljudsko pravo” kako bi unapredili znanje, podigli svest i pokrenuli akcije koje promovišu i štite svačije mentalno zdravlje kao univerzalno ljudsko pravo.

Mentalno zdravlje je osnovno ljudsko pravo za sve ljude. Svako, ko god i gde god da se nalazi, ima pravo na najviši mogući standard mentalnog zdravlja. Ovo uključuje pravo na zaštitu od rizika za mentalno zdravlje, pravo na dostupnu, pristupačnu, prihvatljivu i kvalitetnu negu, te pravo na slobodu, nezavisnost i uključivanje u zajednicu.

Dobro mentalno zdravlje je od vitalnog značaja za naše celokupno zdravlje i dobrobit. Ipak, svaka osma osoba u svijetu živi s mentalnim zdravstvenim problemima, koji mogu uticati na njihovo fizičko zdravlje, njihovu dobrobit, način na koji se povezuju s drugima i njihov život. Stanja mentalnog zdravlja takođe pogađaju sve veći broj adolescenata i mladih.

Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija Valjevo Dan mentalnog zdravlja 1 (6)

Postojanost mentalnog zdravlja nikada ne bi trebalo da bude razlog da se neko lice liši ljudskih prava ili da je isključi iz odlučivanja o sopstvenom zdravlju. Ipak, širom sveta, ljudi sa mentalnim zdravstvenim problemima i dalje doživljavaju širok spektar kršenja ljudskih prava. Mnogi su isključeni iz života u zajednici i diskriminisani, dok mnogo više ne može pristupiti zdravstvenoj zaštiti koja im je potrebna ili može pristupiti samo nezi koja krši njihova ljudska prava.

SZO nastavlja da radi sa svojim partnerima kako bi osigurala da se mentalno zdravlje ceni, promoviše i štiti, kao i da se preduzmu hitne mere kako bi svi mogli ostvariti svoja ljudska prava i pristupiti kvalitetnoj nezi mentalnog zdravlja koja im je potrebna. Pridružite se kampanji Svetskog dana mentalnog zdravlja 2023. kako biste saznali više o svom osnovnom pravu na mentalno zdravlje, kao i o tome kako zaštititi prava drugih.

Izvor: World Health Organization

Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija Valjevo Dan mentalnog zdravlja 1 (2)

Na inicijativu studenata četvrte godine studijskog programa Sestrinstvo, na Fakultetu zdravstvenih i poslovnih studija obeležen je ovaj važan dan. U utorak, 10.10. 2023. od 13 časova, u malom amfiteatru fakulteta studenti su održali kratku prezentaciju o mentalnom zdravlju nakon čega su im se obratili profesori Departmana zdravstvenih studija, prof. dr Branka Stamatović Gajić i doc. dr Bojan Nikolić.

Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija Valjevo Dan mentalnog zdravlja 1 (4)

U inspirativnom dijalogu sa studentima na teme zdravlja, prevencije i očuvanja mentalnog zdravlja zaključeno je koliko je važno podizati svest i znanje ljudi kako bi se pravilno nosili sa izazovima koje nosi vreme i okruženje u kome živimo. Svi su se složili da bi dobrobit za sve bila veća ukoliko bi se ovakve teme mnogo češće stavljale u fokus i dati su predlozi daljih aktivnosti koje bi se realizovale na našem Fakultetu. Doprinos ovoj temi upravo bi mogle dati nove generacije studenata studijskog programa Savremena psihologija.

Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija Valjevo Dan mentalnog zdravlja 1 (3)

Više o ovom danu na sajtu Svetske zdravstvene organizacije  

who-wmhd23-screen-saver