Drugi kolokvijum iz Nege hirurških bolesnika sa osnovama hirurgije će se održati u utorak, 14. maja 2019. godine u 13:30 časova.