Na Fakultetu zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija, u okviru projekata celoživotnog učenja, u periodu od 22-26. januara 2018. godine organizovana je intenzivna stručna obuka za korišćenje Microsoft Office Excel alata.
Krušik obuka - January 22, 2018_
U okviru saradnje sa valjevskom HK Krušik polaznici su imali priliku da steknu praktična, primenjiva znanja za svakodnevni rad u ovom alatu za tabelarne proračune. Neke od obrađivanih tema bile su: napredna upotreba logičkih i statističkih funkcija, rad sa velikim količinama podataka, korišćenje pivot tabela, kao i korišćenje Excel-a za poslovno izveštavanje. Obuka je završena predavanjem u oblasti prava o praktičnom pisanju poslovnih ugovora.
Krušik obuka - January 23, 2018_
Nakon odslušane obuke i položenog testa polaznici su dobili sertifikate o poznavanju korišćenja Microsoft Office Excel-a.
Krušik obuka - January 26, 2018_
Krušik obuka - January 22, 2018_-2