Nastava kod doc. dr Bore Krstića će se umesto 31.5.2018. održati u sredu, 30.5.2018. godine po sledećem rasporedu:
– od 12h do 14h predmet Međunarodno privredno pravo, IV godina studijski program Poslovno pravo (S38)
– od 14h do 16h predmet Etika u zdravstvu sa zakonodavstvom, I godina studijski program Sestrinstvo (Ru-32)