Saradnja našeg fakulteta sa DHBW Ravensburg iz Nemačke traje više od jedne decenije i danas je aktivnija nego ikada. Na poziv ovog fakulteta doc. dr Ivana Damnjanović, prodekan za međunarodnu saradnju na našem fakultetu, i Jelena Bošković, MA, u svojstvu člana departmana za međunarodnu saradnju, učestvovale su na Nedelji parnerstva koja je trajala od 19. do 23. maja 2019. godine. Na nedelji je aktivno učestvovalo 18 predstavnika sa 13 univerziteta iz celog sveta: dva univerziteta iz Velike Britanije, i po jedan iz Holandije, Danske, Norveške, Španije, Srbije, Meksika, Kanade, Kine, Rusije i Libana.

Tema koja je ove godine bila u fokusu radionica i svih aktivnosti je „Diversity in Higher Education“ (raznovrsnost u visokom obrazovanju). Ona je poslužila kao okvir svim učesnicima da bolje upoznaju jedni druge, institucije koje predstavljaju, a posebno veoma širok spektar različitih konteksta u kojima visokoobrazovne institucije funkcionišu, sa kojim izazovima se susreću i koje sisteme i rešenja u tom smislu pronalaze. Zajedno se došlo do zaključaka da ono što je za jednu državu i univerzitet u njoj svakodnevica, u drugima je to potpuno nov pojam (pristup visokom obrazovanju, zahtevi za upis na univerzitete, modeli finansiranja studija, pristup studiranju za studente sa hendikepom, percepcija odnosa državni/privatni univerzitet kao i strukovne/akademske studije, studenti kao potrošači, troškovi i stil života studenata, međunarodni studenti, religija, poreklo, pol, itd.). Ono što je posebno interesantno jesu dodirne tačke i iste prednosti i nedostaci svih ovih univerziteta širom sveta. Naše predstavnice su u okviru svojih timova sa kolegama iz celog sveta imale prilike da analiziraju, a potom i predstave zaključke do kojih su došli.

Aktivnosti učesnika ovog međunarodnog događaja su tokom Nedelje pored radionica obuhvatale simpozijum na temu raznovrsnosti u visokom obrazovanju, sajam međunarodnog obrazovanja, veče međunarodne kuhinje, ekskurzije, sastanke i sl. tokom kojih su se delila iskustva, izazovi i dobre prakse i širila mreža partnera.

Tokom Nedelje partnerstva naše predstavnice su radile na predstojećim aktivnostima u vezi realizacije tekućih projekata akademske mobilnosti naših profesora i studenata.

67.1.Kolaz za sajt