Doc. dr Ivana Damnjanović je 04.11.2021. godine učestvovala na tradicionalnom Globalnom turističkom samitu na poziv organizatora, Globalnog saveta za održivi turizam (GSTC), čiji je član, i Regionalnog sekretarijata za turizam Britanske Kolumbije u Kanadi (BCRTS).

Ovogodišnja tema samita Budućnost turizma – reizgraditi, preokviriti i ponovo razmisliti je svojoj publici širom sveta tokom dva dana trajanja ponudila tri radionice, pet panela, jednu interaktivnu sesiju i dvadeset virtuelnih štandova smeštene unutar savremenog virtuelnog centra za događaje.

11

Dr. Ivana Damnjanović je u okviru GSTC radionice o menadžmentu destinacijama učestvovala u onoj čija je tema bila Prirodne oblasti i upravljanje posetiocima. Studiju slučaja koju je predstavila je bila „Reka Gradac – organska rešenja“. Kroz nju je podelila priču o neraskidivoj povezanosti našeg grada i njegovih stanovnika sa blagodetima koje nam pruža ova reka. Podelila je iskustvo o upravljanju ovim zaštićenim područjem koje je primer dobre prakse u kontekstu brojnih i složenih ograničavajućih faktora. Dala je predlog upravljanja posetiocima u takvom okviru, sa kojima mogu da se poistovete razna prirodna područja u svetu, što je bila suština ovih radionica.

13

Tokom panel diskusije koja je usledila se odgovaralo na pitanja publike koju je posebno interesovao odnos upravljanja i lokalnog stanovništva, promena svesti posetilaca i šta bi to bili idealni uslovi za upravljanje posetiocima u zaštićenom području. Panel, koji su pored dr Damnjanović sačinjavale njene kolege iz Kanade i SAD, je zaključio da je, između ostalog, fokus na pažljivom posmatranju potreba i ponašanja posetilaca i saradnja svih aktera na destinaciji, u čemu ovakvi stručnjaci iz oblasti i fakulteti, poput našeg, mogu da igraju izuzetno značajnu ulogu.

Snimak ove radionice je dostupan do 05.12.2021. godine na ovom linku.

14