Social media concept. Сommunication in the global computer networks. Set of flat design concept icons for web and mobile services. File is saved in AI10 EPS version. This illustration contains a transparency

Savremeni studijski program

Usklađenost naših nastavnih programa sa potrebama tržišta. Program MENADŽMENT odlikuje bogato konsultantsko iskustvo predavača. Naglasak je na interaktivnosti i razvijanju intelektualnih kapaciteta svakog studenta.

Stvaramo čvrstu osnovu, a potom studente uvodimo u suštinu struke. Studiranje MENADŽMENTA na Fakultetu zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija omogućava studentima da prepoznaju situacije sa kojima će se susretati u praksi i prilagode se njima sa što manje iznenađenja. Studije MENADŽMENTA karakterišu brojni predmeti na kojima se izučavaju studije slučaja sa Harvarda i uspešnih kompanije koje posluju u Srbiji i regionu. Takođe, kroz određene predmete nastava je zasnovana na učenju kroz poslovne softvere.

Sticanje znanja kroz praktičan rad. Praksa je obavezna na svakoj godini studija i strukturirana je na sledeći način:

 • I godina – učešće u projektu na inicijativu određene kompanije (jedan mesec);
 • II godina – praksa u određenoj kompaniji, upoznavanje sa poslovnim sistemima (trajanje dva meseca).
 • III godina – učešće u istraživačkom projektu sa partnerskom kompanijom (trajanje 3,5 meseca);
 • IV godina – stručna praksa u kompaniji u kojoj se periodično rotiraju pozicije u prvoj i srednjoj liniji menadžmenta (trajanje 3,5 meseca).

Zašto baš MENADŽMENT na Fakultetu zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija u Valjevu?

Transdisciplinaran studijski program. Ovaj modul je zasnovan na savremenoj menadžment metodologiji koja podrazumeva izučavanje psihologije, ekonomije, upravljanja ljudskim resursima i poslovne komunikacije. Studentima se pruža da nauče na koji način da se organizuju i vode zaposleni na način da to bude najprofitabilnije za preduzeće. Takođe, studenti obrađuju teme kroz grupni rad, poslovne simulacije, demonstracije, igre uloga, proučavanje edukativnih filmova i diskusije, analizirajući različita iskustva iz menadžerske prakse.

Simbioza marketinga i menadžmenta. Danas je u savremenim uslovima poslovanja neophodno odlično poznavanje kupaca i zaposlenih. Modul MENADŽMENT pruža studentima da razumeju kupce i na osnovu toga kreiraju proizvodni ili uslužni portfolio. Naglasak je na tome da studenti spoznaju kako tržište funkcioniše i koje tehnike da primene na tržištu.

Uspešno upravljanje projektima. Na Fakultetu se podstiče projektno razmišljanje bez obzira na radno mesto i poziciju. Studenti se uče kako da kreiraju projekat, kako da ga vode u skladu sa projektnim standardima uz korišćenje softverskih paketa i alata.

Uspešni diplomirani studenti. Diplomirani studenti Fakulteta su u periodu 3 do 5 godina nakon studija napredovali na visoke menadžerske pozicije. Određen broj njih je pokrenuo sopstvena preduzeća.

Visoki međunarodni standardi obrazovanja. Studijski programi su usklađeni sa standardima uspešnih poslovnih škola i partnerskih univerziteta.

Studenti koji se opredele za ovaj modul, imaće priliku da steknu znanja iz:

 • Menadžerskih veština;
 • Strategije i vođenja zaposlenih;
 • Psihologije u menadžmentu i emocionalne inteligencije;
 • Koučinga;
 • Društvene odgovornosti i poslovne etike;
 • Poslovne komunikacije;
 • Upravljanja performansama preduzeća;
 • Poslovnog pregovaranja;
 • Upravljanja troškovima i prihodima;
 • Poslovnog odlučivanja.

Studenti koji završe ovaj studijski program stiču zvanje diplomirani ekonomista.

Menadžment

Spisak predmeta na modulu Menadžment

Naziv predmeta ESPB
1 Psihologija 6
2 Ekonomija 8
3 Kvantiativne metode 8
4 Poslovna informatika 8
5 Računovodstvo 8
6 Osnove finansija 8
7 Poslovna komunikacija 8
8 Engleski jezik 1 6
Naziv predmeta ESPB
1 Menadžment 8
2 Marketing 8
3 Grupna fenomenologija 8
4 Engleski jezik 2 6
5 Poslovne finansije 8
6 I1 Izborni predmet 6
7 I2 Izborni predmet 8
8 I3 Izborni predmet 8

 

I1 Izborni predmet ESPB
1 Nemački jezik 1 6
2 Španski jezik 1 6

 

I2 Izborni predmet ESPB
1 Marketing usluga 8
2 Organizaciona dinamika 8

 

I3 Izborni predmet ESPB
1 Primenjeni informacioni sistemi – proizvodni sektor 8
2 Primenjeni informacioni sistemi – uslužni sektor 8
Naziv predmeta ESPB
1 Ljudski resursi i upravljanje karijerom 8
2 Poslovno pravo 8
3 Korporativne finansije 8
4 Engleski jezik 3 6
5 Finansijsko izveštavanje 8
6 Projektno planiranje 8
7 I4 Izborni predmet 6
8 I5 Izborni predmet 8

 

I4 Izborni predmet ESPB
1 Nemački jezik 2 6
2 Španski jezik 2 6
3 Ishrana i zdravlje 6
4 Osnovi wellness kulture 6

 

I5 Izborni predmet ESPB
1 Menadžment u zdravstvu 8
2 Internet kao poslovno okruženje 8
Naziv predmeta ESPB
1 Evaluacija i rizik 8
2 Preduzetništvo 8
3 I6 Izborni predmet 6
4 Studijska praksa 6
5 Investiranje 8
6 Intelektualni kapital i performanse preduzeća 8
7 I7 Izborni predmet 6
8 I8 Izborni predmet 8

 

I6 Izborni predmet ESPB
1 Izborna praktična istraživanja – Menadžment 8
2 Izborna praktična istraživanja – Marketing 6

 

I7 Izborni predmet ESPB
1 Organizovanje i upravljanje događajima 6
2 Poresko pravo 6
3 Nemački poslovni jezik 1 6
3 Španski poslovni jezik 1 6

 

I8 Izborni predmet ESPB
1 Poslovne simulacije – Marketing i menadžment 6
2 Poslovne simulacije – Finansije 6

Partneri

samlogo bosis eu2 15