Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) „Merenje efikasnosti poslovanja grupe preduzeća u Valjevu“
Autor Studenti studijskog programa Računovodstvo i revizija
Mentor Dr Kosana Vićentijević

Dr Zoran Petrović

Cilj istraživanja Cilj ovog teorijskog istraživanja je otkrivanje istine na jednom području istraživanja.