Mentorski sastanak sa studentima studijskog programa Poslovno pravo će se održati 14.04.2015. godine sa početkom u 11 sati.